Zakres usług

PERIODONTOLOGIA

 • leczenie zapaleń dziąseł
 • leczenie chorób przyzębia (paradontozy)
 • zabiegi regeneracyjne na przyzębiu
 • leczenie paradontozy i perimplantitis z zastosowaniem terapii fotodynamicznej z użyciem lasera diodowego
 • leczenie zmian na błonie śluzowej
 • leczenie pojedynczych i mnogich recesji dziąsłowych przy użyciu przeszczepów dziąsła z podniebienia lub tkanki pochodzącej z Banku Tkanek
 • korekta wędzidełek wargi górnej, dolnej i języka
 • usuwanie mucocele
 • usuwanie zmian na błonie śluzowej
 • korekta uśmiechu dziąsłowego (gummy smile)
 • mikrochirurgiczne wydłużenie koron

IMPLANTOLOGIA

 • wszczepianie implantów (THOMMEN)
 • zabiegi regeneracyjne (sinus lift zamknięty i otwarty)
 • zabiegi przeszczepu dziąsła przy implantach
 • leczenie periimplantitis regeneracje tkanki kostnej
 • odsłanianie implantów połączone z zarządzaniem tkanką dziąsłową

ORTODONCJA

 • augmentowanie tkanki dziąsłowej przed leczeniem ortodontycznym
 • kompleksowe przygotowanie pacjenta do terapii ortodontycznej
 • odsłanianie zębów zatrzymanych z naklejeniem zamka ortodontycznego (z CGF opcjonalnie)
 • kortykotomia
 • przesunięcie dziąsła zrogowaciałego znad ektopowo wyrzynającego się zęba stałego w celu uniknięcia przyszłej recesji dziąsłowej

CHIRURUGIA

 • usuwanie zębów (pojedyncze i mnogie ekstrakcje) z użyciem CGF
  oraz opcjonalnie młynka do zębów
 • usuwanie zębów zatrzymanych (ósemki częściowo i całkowicie zatrzymane) z użyciem CGF oraz opcjonalnie młynka do zębów
 • resekcje mikrochirurgiczne zębów połączone z regeneracją kości
 • korekta przerostów błony śluzowej przed wykonywaniem nowych protez