O mnie

dr n. med. Jacek Żurek

Ukończył Śląską Akademię Medyczną w Katowicach na Oddziale Stomatologicznym w Zabrzu (2004).
Wieloletni pracownik Zakładu Chorób Przyzębia i Błon Śluzowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (od 2006 do 2013 r.).
Wykładowca cyklu szkoleń LEP-etytorium (od 2007 do 2010 r.).
Autor i współautor szeregu prac naukowych dotyczących periodontologii, stomatologii zachowawczej oraz ortodoncji w polskich oraz zagranicznych czasopismach naukowych. Wykładowca na sympozjach naukowych i warsztatach praktycznych z periodontologii.
W 2016 r. uzyskał tytuł dr. n. med. z dziedziny periodontologii. Pracę doktorską pt. „Ocena kliniczna pokrycia recesji dziąsłowych przy użyciu allogenicznego biostatycznego  przeszczepu powięzi szerokiej uda” obronił na Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym.

Jest współtwórcą patentu na materiał pochodzenia allogennego służącego do pokrywania mnogich recesji dziąsłowych bez konieczności pobierania przeszczepu dziąsła z podniebienia, a także autorskiego zestawu narzędzi mikrochirurgicznych. Obecnie jest pracownikiem Katedry Chirurgii Stomatologicznej Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajmuje się szeroko rozumianą periodontologią, implantologią oraz leczeniem periimplantitis. Szczególnie specjalizuje się w przeszczepach dziąseł. Od 2010 r. wykonał już ponad dwa tysiące udanych zabiegów. Współpracuje z lekarzami ortodontami, pomagając odpowiednio przygotować pacjentów do terapii ortodontycznej. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje na leczeniu przy użyciu czynników wzrostu (CGF) oraz metod biologicznych z zastosowaniem biomateriałów pochodzących z Banku Tkanek. Od 2013 r. ściśle współpracuje z Katowickim Bankiem Tkanek. Zajmuje się też pozyskiwaniem substytutu kości uzyskiwanego z zębów pacjenta, które należy usunąć, np. zębów mądrości. Stosuje metodę procesowania zęba. Pomaga w projektowaniu spersonalizowanych przeszczepów kości allogennej. Współpracuje z prof. Marzeną Dominiak.