APEKTOMIA  WIERZCHOŁKA KORZENIA DYSTALNEGO ZĘBA TRZONOWEGO Z WYKORZYSTANIEM SZABLONU CHIRURGICZNEGO

Nieprawidłowe leczenie endodontyczne zęba czy też jego obumarcie po uzupełnieniu protetycznym w postaci koron nierzadko doprowadza do zapalenia tkanek w rejonie wierzchołków korzeni zębów.

W momencie gdy powtórne leczenie kanałowe nie daje upragnionego rezultatu z różnych przyczyn jedyną szansą dla zachowania własnego zęba staje się apektomia, czyli resekcja wierzchołka korzenia zęba. Jej celem jest usunięcie delty korzeniowej, którą nie zawsze udaje się wypełnić przy leczeniu endodontycznym. 

widoczna zmiana okołowierzchołkowa korzenia dystalnego zęba trzonowego 36

 

OPIS PRZYPADKU

Chciałbym Państwu przedstawić zabieg Apektomii korzenia dystalnego zęba trzonowego (36) przy użyciu szablonu chirurgicznego.

stan kliniczny przed zabiegiem
szablon chirurgiczny

 

Po odpreparowaniu płata pełnej grubości , zaprojektowany szablon chirurgiczny pozwolił mi dokładnie i precyzyjnie wykonać nawiert tworząc swoiste  “okienko kostne” i usunąć zmianę okołowierzchołkową.

odpreparowanie płata pełnej grubości

 

Dzięki specjalnie zaprojektowanej tuleii w szablonie nawigującym, w której zmieścił się  trepan kostny o odpowiednio dobranej przeze mnie wielkości, możliwe było wykonanie nawiertu w kości na odpowiednią głębokość i szerokość

umiejscowienie szablonu chirurgicznego
dopasowanie trepana kostnego o odpowiednim rozmiarze

wywiercenie 'okienka kostnego’
usunięcie zmiany okołowierzchołkowej korzenia dystalnego zęba trzonowego(36)
usunięta zmiana OKW

czyszczenie pola zabiegu przy użyciu wierteł kostnych

 

W dalszym procesie oczyszczona przeze mnie przestrzeń została wypełniona allograftem (pochodzącym z banku tkanek) zmieszanym z częścią odpreparowanej kości i nasączonym  płynną formą CGF. Czynniki wzrostu (CGF) w postaci stałej również zostały przeze mnie dodane do materiału wypełniającego .

allograft
odpreparowana kość w postaci 'wieczka’

zdrowa kość wykorzystana jako materiał do wypełnienia przestrzeni poresekcyjnej
allograft zmieszany z CGF i materiałem autogennym

 

CGF dodatkowo został założony przeze mnie  w postaci błony na ubytek kostny. Ponieważ okostna nie została  uszkodzona błona kolagenowa nie miała zasadności wykorzystania.

wypełnienie jamy poresekcyjnej
zabezpieczenie pola zabiegu membraną CGF

 

Zwrócę uwagę  na istnienie nerwu zębodołowego dolnego. Uszkodzenie go może doprowadzić do  całkowitego zniesienia nie tylko czucia bólu, ale także dotyku, temperatury czy smaku.

przebieg nerwu zębodołowego

 

Dzięki wykorzystaniu szablonu chirurgicznego i tak precyzyjnemu działaniu uszkodzenie nerwu jest mało prawdopodobne. Sam czas zabiegu został przeze mnie skrócony do minimum a ingerencja chirurgiczna była minimalna. 

projekt szablonu chirurgicznego
widoczny przebieg nerwu zębodołowego (czerwony kolor) i miejsce nawiertu w celu apektomii

 

Obecność czynników wzrostu (CGF) spowodowała , że rekonwalescencja Pacjenta pozabiegowa (wynikająca z wywiadu) przebiegała bezbólowo.

stan kliniczny po zabiegu
tomografia wykonana po zabiegu
stan kliniczny po okresie 14 dni

 

Zapraszam do kontaktu oraz do śledzenia mojej aktywności na Facebooku oraz Instagramie:)

Do zobaczenia 

dr n. med. Jacek Żurek

JACEK ŻUREK

Jest współtwórcą patentu na materiał pochodzenia allogennego służącego do pokrywania mnogich recesji dziąsłowych bez konieczności pobierania przeszczepu dziąsła z podniebienia, a także autorskiego zestawu narzędzi mikrochirurgicznych. Obecnie jest pracownikiem Katedry Chirurgii Stomatologicznej Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajmuje się szeroko rozumianą periodontologią, implantologią oraz leczeniem periimplantitis. Szczególnie specjalizuje się w przeszczepach dziąseł.

Najnowsze aktualności

FACEBOOK