Publikacje

Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, lata 2015 - 2016

Wojciech Bednarz, Jacek Żurek, Thomas Gedrange, Marzena Dominiak.: A preliminary clinical comparison of the use of fascia lata allograft and autogenous connective tissue graft in multiple gingival recession coverage based on the tunnel technique

Adv.Clin.Exp.Med. 2016 Vol.25 no.3; s.587-598

Jacek Żurek, Marzena Dominiak, Krzysztof Tomaszek, Ute Botzenhart, Tomasz Gedrange, Wojciech Bednarz.: Multiple gingival recession coverage with an allogeneic biostatic fascia lata graft using the tunnel technique – a histological assessment

Ann.Anat. 2016 Vol.204; s.63-70

Marzena Dominiak, Jacek Żurek.: Uwodnione substytuty tkanki łącznej w pokrywaniu mnogich recesji dziąsła – opis przypadków = Hydrated connective tissue substitutes in covering multiple gingival recessions – case studies

e-Dentico 2016 nr 3(61); s.42-54

Jacek Żurek, Marzena Dominiak, Ute Botzenhart, Wojciech Bednarz.: The use of a biostatic fascia lata thigh allograft as a scaffold for autologous human culture of fibroblasts – an in vitro study

Ann. Anat. 2015 Vol.199; s.104-108

Jacek Żurek, Marzena Dominiak, Wojciech Bednarz.: Comparative clinical assessment of multiple coverage of gingival recessions using the tunnel method with allogenic biostatic transplant from fascia lata and autogenic connective tissue

  1. Clin.Periodontol. 2015 Vol.42 suppl.17; s.224 poz.P0517

Europerio 8 – 8th Conference of the European Federation of Periodontology. London, UK, 3-6 June, 2015. Abstracts

Bibliografia Publikacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, lata 2005-2013

Ocena kliniczna wyników leczenia zębów mlecznych metodą amputacji przyżyciowej z zastosowaniem aldehydu glutarowego.
Karolina Szkodny, Aleksandra Nitecka, Maciej Studziński, Paweł Szczepaniak, Ewa Ślimak, Jacek Żurek.
Mag.Stomatol.2005; R.15 nr 11, s.52-56.

The role of alcohol in etiopathogenesis of leukoplakia.
Marta Cieślik-Wegemund, Małgorzata Skucha-Nowak, Jacek Żurek, Beata Wierucka-Młynarczyk.
-Pol.J.Environ.Stud.2007; Vol.16 No.2C Pt.1, p.218-220.

Level of incidence of leukoplakia in tobacco smokers, a study based on own research.
Marta Cieślik-Wegemund, Małgorzata Skucha-Nowak, Jacek Żurek, Beata Wierucka-Młynarczyk.
Pol.J.Environ.Stud.2007; Vol.16 No.2C Pt.1, p.221-223.

Rola alkoholu w etiopatogenezie leukoplakii.
Marta Cieślik-Wegemund, Małgorzata Skucha-Nowak, Jacek Żurek, Beata Wierucka-Młynarczyk.
W: Konferencja Naukowa – „Czynniki środowiska, a stan zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii”, Nałęczów 24-27.04.2007, streszcz.
s.177[167].

Częstość występowania leukoplakii u palaczy tytoniu na podstawie badań własnych.
Marta Cieślik-Wegemund, Małgorzata Skucha-Nowak, Jacek Żurek, Beata Wierucka-Młynarczyk.
W: Konferencja Naukowa – „Czynniki środowiska, a stan zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii”, Nałęczów 24-27.04.2007, streszcz.
s.271[RB11].

Analiza estetyki uśmiechu u młodzieży.
Marzena Bąk, Agnieszka Galwas-Żurek, Jacek Żurek. Forum Stomatol.2006; T.3 Vol. 1(9), s.18-23.

Ocena zastosowania systemu ViziLite w diagnostyce zmian białych w jamie ustnej.
(Evaluation of ViziLite system in the diagnostics of a hyperkeratotic changes in oral mucosa.)
Jacek Żurek, Katarzyna Gunia, Karol Babiński.
W: 4 Międzynarodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej – „Stomatologia specjalizacją interdyscyplinarną”, Międzyzdroje 29.09-2.10.2011, streszczenia.
s.[2nlb.]

The use of photodynamic therapy in aggressive periodontitis, based on own research.
Marta] Cieślik-Wegemund, Jacek Żurek, Rafał Wiench, Beata Wierucka-Młynarczyk.
J.Clin.Periodontol.2012; Vol.39, Suppl.s13, p.318, [P0803]
Abstracts of Europerio 7. Vienna [Austria], 6-9.06.2012.

Chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej. Opis przypadku.
(Surgical lengthening of clinical crown. Case report.)
Jacek Żurek, Agnieszka Galwas-Żurek, Marta Cieślik-Wegemund, Bartosz Chrzanowski, Marta Tanasiewicz.
Endodoncja Prakt.2013, nr 3, s.9-14

Wczesna obserwacja pokrywania mnogich recesji dziąsłowych metodą tunelową z wykorzystaniem kolagenowej membrany Mucoderm – opis przypadków.
Marta Cieślik-Wegemund, Małgorzata Skucha-Nowak, Jacek Żurek, Marta Tanasiewicz.
Twój Przegl.Stomatol.2013, nr 9, s.21-28

Zastosowanie materiałów MTA i Biodentine w stomatologii – przegląd piśmiennictwa.
(The use of MTA and Biodentine materials in dentistry – a review of literature.)
Bartosz Chrzanowski, Marta Cieślik-Wegemund, Jacek Żurek.
Endodoncja Prakt.2013, nr 4, s.38-41,65

Metoda postępowania z ubytkiem kości od strony przedsionkowej w zębodole z wykorzystaniem tkanki autologicznej i ksenogenicznej.
(Method treatment of bone defect on buccal surface in tooth socket using autologous and xenogenic tissues – case description.)
Jacek Żurek, Dariusz Filipek, Agnieszka Galwas-Żurek, Marta Cieślik-Wegemund, Bartosz Chrzanowski.
Mag.Stomatol.2013; R.23, nr 12, s.82-84

Chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej. Opis przypadku.
Jacek Żurek, Agnieszka Galwas-Żurek, Marta Cieślik-Wegemund, Bartosz Chrzanowski, Marta Tanasiewicz.
Twój Przegl.Stomatol.2013, nr 12, s.21-25

Zastosowanie PRF – bogatopłytkowej fibryny w stomatologii – przegląd piśmiennictwa.
Agnieszka Olszewska, Marta Cieślik-Wegemund, Jacek Żurek, Marta Tanasiewicz.
Twój Przegl.Stomatol.2013, nr 12, s. 88-90

Kortykotomia jako wspomaganie leczenia ortodontycznego – opis postępowania chirurgicznego.
(Corticotomy in support of orthodontic treatment – description of a surgical procedure.)
Magdalena Ponikiewska, Jacek Żurek, Marta Cieślik-Wegemund, Michał Tarnawski, Agnieszka Galwas-Żurek.
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum2013; T.9, nr 4, s.297-301