Kortykotomia

Czym jest i na czym polega kortykotomia? 

Kortykotomia to zabieg z zakresu chirurgii stomatologicznej, uzupełniający leczenie ortodontyczne. Należy zaznaczyć, że zabieg ten wykonuje się zarówno u pacjentów dorosłych, jak i młodzieży i dzieci – jeśli istnieje taka konieczność. Zabieg kortykotomii polega na pionowym nacięciu blaszki kostnej względem powierzchni korzenia zęba.

W jakim celu wykonuje się zabieg kortykotomii? 

Głównym celem zabiegu kortykotomii jest akceleracja w leczeniu ortodontycznym, polegająca na zmniejszeniu oporów kostnych podczas przesuwania zębów w trakcie leczenia.

Opis przypadku i zabieg

Aby lepiej zrozumieć na czym polega zabieg kortykotomii, przedstawię Państwu opis przypadku Pacjentki w średnim wieku, która została do mnie skierowana przez lekarza ortodontę, przed planowanym leczeniem. Celem wizyty była zalecona augmentacja dziąsła, a następnie kortykotomia połączona z próbą zabezpieczenia kości przed ewentualną jej utratą w trakcie leczenia.

Leczenie ortodontyczne systemem Invisalign polegało na rozładowaniu stłoczenia w dolnym łuku, a szczególnie w rejonie dolnych siekaczy.

Poniżej przedstawiam zdjęcie wykonane przed zabiegiem.

Pierwszym etapem leczenia był zabieg pogrubienia biotypu dziąsła przy użyciu przeszczepu allogennego z wykorzystaniem powięzi szerokiej uda. Zabieg był wykonany przeze mnie metodą tunelową w modyfikacji pinhole.

Kolejne zdjęcie (poniżej) przedstawia efekt po trzech miesiącach od wykonania zabiegu. Wyraźnie widać tu tkankę allogenną, doskonale wbudowaną w strukturę dziąsła, zmieniającą biotyp na grubszy. Ilość dziąsła zrogowaciałego jest znacznie większa, a przedsionek pogłębiony.

Niestety, jak można zauważyć na wykonanej tomografii (zdjęcie poniżej), mimo augmentacji dziąsłowej widoczna jest zmniejszona ilość kości w rejonie dolnych siekaczy.

W znieczuleniu miejscowym wykonałem zabieg polegający na odpreparowaniu płata pełnej grubości, na długości od strony dystalnej zęba 35 do strony dystalnej zęba 44, wykonując cięcia pionowe, ale również poziome poniżej wierzchołków korzeni zębów. Wykorzystałem do tego piezochirurgię.

W kolejnym etapie zaaugmentowałem pole zabiegu kością ksennogenną pochodzenia końskiego. Dodatkowo wykorzystałem błony kolagenowe-zaporowe Creos i membranę CGF. Pole zabiegu ostrzyknąłem płynną formą CGF, zmieszaną z dexavenem. Daje to gwarancję doskonałej, szybkiej i zazwyczaj minimalnie bolesnej i praktycznie bezobrzękowej regeneracji.

Kontrola stanu zdrowia Pacjentki po okresie kolejno sześciu miesięcy i roku od zabiegu kortykotomii, wykazała widoczną stabilizację dziąsła i rozładowanie stłoczenia. Przyzębie pozostaje cały czas stabilne.

Poniżej przedstawiam zdjęcia po pół roku oraz po roku od wykonania zabiegu.

Wykonana tomografia (zdjęcie poniżej) ukazuje wyraźną odbudowę kostną. Widoczne są jeszcze nie do końca rozładowane stłoczenia dolnych siekaczy (Pacjentka bowiem wciąż pozostaje w trakcie leczenia ortodontycznego). Najważniejszym aspektem całego procesu leczenia jest fakt, że nie doszło do utraty kości w okolicy siekaczy. Co więcej, można zauważyć jej nadbudowę.

Należy podkreślić, że bardzo często po zabiegu kortykotomii i przeprowadzonym leczeniu ortodontycznym dochodzi do powstania recesji dziąsłowych, szczególnie w rejonie dolnych siekaczy.

Zapraszam do kontaktu, 

dr Jacek Żurek. 

JACEK ŻUREK

Jest współtwórcą patentu na materiał pochodzenia allogennego służącego do pokrywania mnogich recesji dziąsłowych bez konieczności pobierania przeszczepu dziąsła z podniebienia, a także autorskiego zestawu narzędzi mikrochirurgicznych. Obecnie jest pracownikiem Katedry Chirurgii Stomatologicznej Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajmuje się szeroko rozumianą periodontologią, implantologią oraz leczeniem periimplantitis. Szczególnie specjalizuje się w przeszczepach dziąseł.

Najnowsze aktualności

FACEBOOK