Implant stomatologiczny – od usunięcia zęba do korony zęba

Droga do pięknego uśmiechu bywa długa. Jednak implant to zawsze gwarancja trwałości i estetyki. 

Na zdjęciu numer 1 widoczny jest ząb 17, który należało usunąć, ponieważ nie kwalifikuje się do leczenia zachowawczego. Jego usunięcie było wykonane wraz z procedurą regeneracyjną przy użyciu beta trójfosforanu wapnia.

Na zdjęciu numer 2 widać sytuację po pięciu miesiącach, gdy doszło już do częściowej odbudowy tkanki kostnej w granicach 4 – 5 milimetrów, co pozwalało na wykonanie zabiegu otwartego podniesienia dna zatoki szczękowej, wraz ze wszczepieniem implantu w danym miejscu. 

Na zdjęciu numer 3 widać sytuację tuż po wszczepieniu implantu i po zabiegu otwartego podniesienia dna zatoki szczękowej. Widocznym jest, że błona zatoki szczękowej nie została przerwana i ten materiał otacza wszczepiony implant. 

Zdjęcie numer 4 (powyżej, z prawej) przedstawia sytuację kliniczną już rok po założeniu pracy protetycznej na implancie, w miejscu 17. Zdjęcie to przedstawia widok od strony okluzyjnej. 

Zdjęcie numer 5 (poniżej) przedstawia widok korony zęba od strony policzka. Można tu zauważyć bardzo dobrą adaptację tkanek miękkich do korony protetycznej na implancie. Wszczepiony materiał otacza implant. Wykonana korona jest pełnoceramiczna, przykręcana.

Implanty? Chirurgia dentystyczna? dr Jacek Żurek – zapraszam do kontaktu. 

JACEK ŻUREK

Jest współtwórcą patentu na materiał pochodzenia allogennego służącego do pokrywania mnogich recesji dziąsłowych bez konieczności pobierania przeszczepu dziąsła z podniebienia, a także autorskiego zestawu narzędzi mikrochirurgicznych. Obecnie jest pracownikiem Katedry Chirurgii Stomatologicznej Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajmuje się szeroko rozumianą periodontologią, implantologią oraz leczeniem periimplantitis. Szczególnie specjalizuje się w przeszczepach dziąseł.

Najnowsze aktualności

FACEBOOK