Konferencja na temat CGF

Przeprowadzono 12 IDI w dziewięciu podmiotach na terenie całej Polski, w tym w dwóch Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej jednej organizacji pozarządowej, jednym biurze karier przy wyższej uczelni oraz w pięciu firmach konsultingowych i szkoleniowych, które w swojej ofercie posiadają usługi z zakresu bilansu kompetencji.

Realizacja badania składała się z dwóch etapów. W ramach pierwszego etapu (luty-marzec 2019) przeprowadzono analizę desk research dotyczącą stosowania bilansu kompetencji w Polsce oraz w dwóch krajach pozaeuropejskich (Kanada, Singapur).

Analiza dotycząca stosowania bilansu kompetencji w Polsce objęła cały kraj i została przeprowadzona w formie analizy web research, tj. analizy stron internetowych wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, organizacji pozarządowych i firm zajmujących się doradztwem zawodowym i prowadzeniem szkoleń w tym zakresie. Natomiast w przypadku badania dotyczącego stosowania bilansu kompetencji w Kanadzie i Singapurze odwołano się do analizy literatury, stron internetowych podmiotów stosujących bilans kompetencji, a także materiałów przesłanych przez korespondentów, których współpracę udało się pozyskać.

Analiza desk research dotycząca Polski zakończyła się opracowaniem cząstkowego raportu zawierającego listę podmiotów, na których stronach internetowych pojawiła się informacja o stosowaniu bilansu kompetencji. Na tej podstawie wybrano podmioty, do których zwrócono się z prośbą o wzięcie udziału w drugim etapie badania, tj. realizacji indywidualnych wywiadów pogłębionych. Drugi etap badania odbył się w okresie kwiecień – maj 2019.

Przeprowadzono 12 IDI w dziewięciu podmiotach na terenie całej Polski, w tym w dwóch Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej jednej organizacji pozarządowej, jednym biurze karier przy wyższej uczelni oraz w pięciu firmach konsultingowych i szkoleniowych, które w swojej ofercie posiadają usługi z zakresu bilansu kompetencji

JACEK ŻUREK

Jest współtwórcą patentu na materiał pochodzenia allogennego służącego do pokrywania mnogich recesji dziąsłowych bez konieczności pobierania przeszczepu dziąsła z podniebienia, a także autorskiego zestawu narzędzi mikrochirurgicznych. Obecnie jest pracownikiem Katedry Chirurgii Stomatologicznej Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajmuje się szeroko rozumianą periodontologią, implantologią oraz leczeniem periimplantitis. Szczególnie specjalizuje się w przeszczepach dziąseł.

Najnowsze aktualności

FACEBOOK