Uzupełnienia braku zęba

Uzupełnienie zęba 1

Kolejny ciekawy przypadek, którym się chciałem z Państwem podzielić, dotyczy Pacjentki, która trafiła do gabinetu w celu uzupełnienia braku zęba 15 oraz 16.

Niestety, ze względu na małą ilość kości w okolicy zęba 16, wskazanym był zabieg otwartego podniesienia dna zatoki szczękowej. Dzięki użyciu nawigacji komputerowej, która dokładnie pokazywała w jakim miejscu mają być posadowione korony protetyczne były przygotowane miejsca, w których będą wszczepione implanty. Dzięki pełnej nawigacji udało się umieścić implanty w odpowiednim miejscu.

Uzupełnienie zęba 2

Zdjęcie numer 2 pokazuje ile wyjściowo było kości w wymiarze pionowym, w miejscu, gdzie był wykonany sinus lift otwarty – czyli otwarte podniesienie dna zatoki szczękowej, z tak zwanym otwarciem bocznym. Wyjściowo było to w granicach trzech milimetrów. Zastosowany tu implant to Tommen Inicell, w którym szerokość implantu była w granicach 4 mm, natomiast wysokość implantów 6,5 mm.

Uzupełnienie zęba 3
uzupełnienie zęba 4

Zdjęcie 4 pokazuje pozycję implantu, który był wszczepiony dokładnie w miejscu brakującego zęba 15. Widać tutaj, że implant dokładnie znajduje się w ograniczeniu kostnym, nie dochodząc do światła zatoki szczękowej.

Zdjęcie 3 pokazuje w wymiarze poprzecznym, że implant został wszczepiony w miejscu brakującego zęba 16. Było tam otwarte podniesienie dna zatoki szczękowej z otwarciem od strony policzkowej. W tym miejscu również została dokonana augmentacja pozioma wyrostka, przy użyciu biomateriału pochodzenia ksenogennego. Wszystko było ufiksowane przy użyciu błony zaporowej. 

Sama procedura podniesienia dna zatoki szczękowej polegała na otwarciu bocznym przy użyciu piezochirurgii – urządzenia Acteon Cube. Następnie: podniesieniu błony zatoki szczękowej, wypełnieniu jej w wymiarze idąc od błony Schneidera materiałem CGF. Dalsze kroki obejmowały wypełnienie błoną zaporową nasączoną czynnikami wzrostu oraz biomateriałem pochodzenia ksenogennego. Następnie był wprowadzony implant od strony brakującego zęba 16. 

Jak widać na zdjęciu, implant jest dokładnie posadowiony w miejscu, gdzie powinien zostać wszczepiony. Nie doszło do przerwania błony zatoki szczękowej – błony Schneidera. Widać także warstwy biomateriału, które znajdują się nad wszczepionym implantem.

Dalsza procedura będzie miała miejsce po 5 miesiącach – dojdzie do odsłonięcia implantów, założenia śrub kojących, a w końcowym efekcie wykonania mostu protetycznego przykręcanego.

dr n. med. Jacek Żurek – periodontolog. 

Zapraszam!

JACEK ŻUREK

Jest współtwórcą patentu na materiał pochodzenia allogennego służącego do pokrywania mnogich recesji dziąsłowych bez konieczności pobierania przeszczepu dziąsła z podniebienia, a także autorskiego zestawu narzędzi mikrochirurgicznych. Obecnie jest pracownikiem Katedry Chirurgii Stomatologicznej Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajmuje się szeroko rozumianą periodontologią, implantologią oraz leczeniem periimplantitis. Szczególnie specjalizuje się w przeszczepach dziąseł.

Najnowsze aktualności

FACEBOOK